Kennismaken met Aniek Draaisma

Pulicatiedatum 19-12-2017

Wij stellen graag Aniek Draaisma aan u voor. Aniek is sinds 1 november 2017 werkzaam bij het Consortium als wetenschappelijk medewerker.

Aniek: “Ik ga mij de komende tijd storten op het verder vormgeven van de onderwijsvisie van het Consortium, met de nieuwe inzichten uit de onderwijswetenschappen.” 

De afgelopen vier jaar heeft Aniek promotieonderzoek gedaan naar de implementatie van LOB in het mbo. “Ik heb een procesbeschrijving gegeven van deze overheid gestuurde onderwijsinnovatie (onder begeleiding van mijn promotoren Marinka Kuijpers en Frans Meijers). Dit heb ik uitgevoerd bij het Welten Instituut, het onderwijswetenschappelijk onderzoekscentrum van de Open Universiteit.”

Aniek gaat haar proefschrift in het voorjaar gaan verdedigen. “Daarvoor heb ik aan verschillende onderwijs gerelateerde onderzoeksprojecten gewerkt, als ook bij Bureau Jeugdzorg Utrecht en een onderzoeksbureau voor risicojeugd."

“Ik ben nu al heel enthousiast over de open sfeer en goede energie bij het Consortium, en ik heb veel zin om mijn inhoudelijke bijdrage te gaan leveren.”