digitale enquête over conceptsyllabi voor de centrale examens vmbo

Pulicatiedatum 10-01-2018

Geachte heer, mevrouw,

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bevraagt middels een digitale enquête het onderwijsveld over de conceptsyllabi voor de centrale examens van de nieuwe profielvakken beroepsgerichte programma’s vmbo 2020. Via de link onderaan in deze mail komt u direct op de juiste plek op deze site.

Het CvTE heeft in de tweede helft van 2017 syllabi die gelden voor het examenjaar 2019 bijgesteld op basis van ervaringen uit het veld. De conceptversies van de syllabi voor het examenjaar 2020 leggen we graag aan u voor.

Een syllabus is een beschrijving van de centraal te examineren examenstof en heeft als doel houvast te bieden bij het voorbereiden van de examenkandidaten op de centrale examens. Om te kunnen beoordelen of deze conceptsyllabi aan dit doel voldoen en de gewenste informatie bevatten over de aanpassingen wordt het veld digitaal geraadpleegd. De resultaten van deze digitale veldraadpleging worden gewogen en mogelijk verwerkt in de versie van de syllabus 2020 die gepubliceerd zal worden voor september 2018.

In de periode tussen 8 januari 2018 tot en met 28 januari 2018 kunt u uw mening geven over een concept-syllabus.

Link naar de enquête.

Wij danken u vast hartelijk voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet,

Gerard de Gier en Huub Huijs
Clustermanagers beroepsgerichte programma’s
College voor Toetsen en Examens

CvTE