Screeningsdocument bevoegdheden en Format route PIE

Pulicatiedatum 01-02-2018

Voor de nieuwe bevoegdheid PIE is het afgelopen jaar door de kwartiermakers PIE en de platforms (van, voor en door) hard gewerkt aan de kennisbasis voor de nieuwe docent PIE.  
Om inzichtelijk te maken hoe de route wordt, is er een routedocument gemaakt.
 
Tevens hebben de zittende docenten PIE via onder andere de bijscholing vmbo, cursussen gevolgd om zich te bekwamen in technieken die zij nog niet beheersen.

Het screeningsdocument is een hulpmiddel voor de docent PIE om aan te geven welke opleiding(en) en cursus(sen) hij/zij heeft gevolgd. Met het ingevulde screeningsdocument gaat de docent PIE naar de Hogeschool, de intaker heeft dan direct inzicht wat de docent PIE aan vooropleiding heeft gedaan en welke bijscholing hij of zij heeft gevolgd. Aan de hand van deze gegevens kan er een maatwerktraject komen om tot een bevoegd docent PIE te worden.
Voor directie van scholen zijn deze documenten een hulpmiddel om te onderzoeken welke PIE docenten zij in huis hebben en wat voor PIE docenten er in de toekomst nodig zijn. Tevens kan er met dit document gekeken worden welke keuzevakken ingevoerd kunnen worden op hun school aan de hand van de expertise van de docent PIE.
    
Op dit moment wachten deze documenten op definitieve goedkeuring van het ministerie van OC&W. in één van de volgende nieuwsbrieven, zullen wij de betreffende documenten meesturen.
 
Houdt u de vmbo-nieuwsbrief in de gaten!