Dialoog met de onderwijsinspectie

Pulicatiedatum 01-03-2018

Op de landelijke onderwijsdag Zorg en Welzijn van het Consortium Beroepsonderwijs heeft een aantal van u de workshop gevolgd: Dialoog met de onderwijsinspectie.

Tijdens deze workshop zijn er vragen gesteld over mogelijkheden voor vrijstellingen bij de doorstroom naar de opleiding mbo-verpleegkundige.

Dhr. Wim Kooijman heeft deze vragen voorgelegd aan de mbo-raad.

Hieronder vindt u het antwoord van dhr. Han Dahlmans:

Beste mensen,

Van Wim Kooijman begreep ik dat er vragen zijn over vrijstellingen uit het nominale curriculum voor doorstromers naar de opleiding Mbo-Verpleegkundige. Enige jaren geleden hebben we op vraag vanuit de Algemene Ledenvergadering van de btg ZWS dit soort documenten opgesteld voor doorstroom vanuit Verzorgende-IG, Maatschappelijke zorg niveau 3 en Maatschappelijke zorg niveau 4. Zie bijgaande URL voor deze documenten. Deze documenten zijn in samenwerking met verschillende scholen opgesteld. Via de instellingsvertegenwoordigers van de btg kon men zich opgeven om hieraan mee te werken. De documenten zijn voorgelegd aan de ALV en daar goedgekeurd. Er is afgesproken dat deze documenten door alle scholen worden gebruikt als uitgangspunt voor individuele onderwijsvrijstellingen afgegeven door de examencommissie. Zie voor dit laatste de handtekeningenlijst aan het eind van de documenten. Tevens is door de ALV besloten geen verdere documenten op landelijk niveau te ontwikkelen voor vrijstellingen vanuit andere opleidingen, omdat deze inhoudelijk te ver af staan van de opleiding Mbo-Verpleegkundige. Uiteraard mag iedere school op basis van eigen vrijstellingenbeleid verdere vrijstellingen verlenen, mits goed gedocumenteerd en verantwoord.

Heb je hier nog vragen over, neem dan gerust telefonisch contact met me op.

https://www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-en-sport-zws/servicedocumenten/servicedocumenten-doorstroom-naar-mbo-vp

Met vriendelijke groet,

H.E.H. (Han) Dahlmans MSc, MME
beleidsadviseur btg ZWS
bedrijfstakgroepen
0348 - 75 35 30
h.dahlmans@mboraad.nl
06 - 50 27 26 54
www.mboraad.nl