Aanpassingen examens serie 2018

Pulicatiedatum 05-03-2018

Zoals afgesproken, conform onze PDCA-cyclus vindt u hier de aanpassingen aan de examens voor de serie 2018, die van invloed zijn op de examenregeling.

Het gaat slechts om één aanpassing van een examencode van de combi-opleiding VZ-MZ, die per abuis foutief in het examenplan was opgenomen.

De inhoudelijke wijzigingen in de examens, op basis van uw feedback en op basis van de nieuwe norm worden op 1 juni met u gecommuniceerd.