Duidelijkheid over de teambevoegdheid voor het vmbo profiel PIE ná 2021

Pulicatiedatum 12-03-2018

Afgelopen week is er een bericht verschenen vanuit het ministerie van OC&W waarin er duidelijkheid wordt gegeven over de geldigheid van een teambevoegdheid voor het vmbo profiel PIE (Produceren, Installeren en Energie) ná kalenderjaar 2021. Dit bericht zal een opluchting zijn voor veel vmbo scholen, vandaar dat wij u dit bericht niet wilden onthouden!

Citaat uit het bericht vanuit OC&W

1 Rondom de bevoegdheid PIE zijn er twee “smaken”:  de individuele en de teambevoegdheid.

2 Voor wat betreft de teambevoegdheid voor PIE geldt wat is opgenomen in de conversietabel, zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0031802/2017-05-18#Bijlage2.  De teambevoegdheid PIE blijft zoals die is: wordt voldaan aan de voorwaarden dan geldt een gegeven les als bevoegd gegeven.

3 In de brief uit juni 2017 aan de scholen (die gaat het over de bevoegdheden in de vmbo profielvakken) wordt 2021 genoemd. Tot die tijd hebben scholen de gelegenheid om bevoegde docenten te scholen. Die brief gaat vrijwel alleen over individuele bevoegdheden, hoewel in de bijlage de teambevoegdheid voor PIE wel wordt genoemd, zie:  https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/06/Bijlage_bij_bevoegdhedenbrief_stand_van_zaken_per_profiel_juni_2017.pdf. Ook wordt aangegeven dat gewerkt wordt aan een individuele route naar de bevoegdheid voor PIE voor nieuwe en zittende docenten.

4 De verwarring in het veld is blijkbaar dat de indruk bestaat dat de teambevoegdheid na 2021 niet meer voldoende zou zijn en dat een individuele bevoegdheid nodig is om een les in het profielvak PIE als bevoegd gegeven te beschouwen. Dat is niet het geval; de teambevoegdheid blijft bestaan.

5 Het voornemen is dat door middel van de publicatie van de conversietabel wordt aangegeven hoe de individuele route naar een bevoegdheid PIE eruit gaat zien. Daarmee kunnen zittende leraren een nascholing volgen en individueel bevoegd worden voor PIE. Dit is een route náást de teambevoegdheid voor PIE die gewoon blijft bestaan.  

Heeft u overige vragen over bovenstaand bericht of wenst u een schoolbezoek? Neemt u dan contact op met één van onze consulenten beroepsonderwijs.