Samenwerking Concreet Onderwijsproducten en Consortium

Pulicatiedatum 05-04-2018

Sinds kort werken Consortium Beroepsonderwijs en Concreet Onderwijsproducten samen aan de ontwikkeling van de referentieopdrachten bij de examens voor Middenkaderfunctionaris bouw en infra.

We zijn blij met deze samenwerking en verwachten dat ook scholen en het bedrijfsleven dit initiatief waarderen. Bundeling van krachten zal de kwaliteit van de examinering versterken en synchronisatie binnen dit domein zeker vergroten.

Examens
Zowel Consortium Beroepsonderwijs als Concreet Onderwijsproducten werken op dit moment aan de ontwikkeling van een dekkend en valide examenaanbod voor de Middenkaderfunctionaris bouw en infra (crebo’s 25104/25105). Referentieprojecten zijn onderdeel van dit aanbod.

HET consortium logo Een aantal scholen ontwikkelt samen met Consortium Beroepsonderwijs - in een vaste groep toets-technische en vakinhoudelijke deskundigen - de examens voor zowel Middenkaderfunctionaris bouw als Middenkaderfunctionaris infra. Deze examens gaan uit van een volledig geïntegreerde examinering van kennis, vaardigheden en beroepshouding in de reële dan wel gesimuleerde beroepspraktijk. Klankbordgroepen, waarin zowel docenten als mensen uit het bedrijfsleven participeren, zijn nauw betrokken bij dit constructieproces.
Concreet

 

Samen met een aantal ROC’s ontwikkelt Concreet Onderwijsproducten een dekkend en valide examenaanbod voor de Middenkaderfunctionaris bouw en infra. Het digitale brede examenaanbod biedt naast complete examenbundels ook een mogelijkheid tot het samenstellen van maatwerk-examenarrangementen.
Een van de uitgangspunten onder de samenwerking is het behoud van de ‘eigenheid’ van de verschillende ROC’s. De arrangeermogelijkheid gaat daar,
naast het diverse aanbod, een grote bijdrage aan leveren.

Gezamenlijke referentieopdrachten
De samenwerking tussen Consortium Beroepsonderwijs en Concreet Onderwijsproducten resulteert in een gezamenlijke actualisering van de bestaande referentieprojecten voor de examens van bouw en infra. Deze referentieopdrachten geven de complexiteit en het niveau aan waaraan de examens moeten voldoen. In samenwerking met scholen en bedrijfsleven worden op dit moment de kaders voor nieuwe referentieprojecten opgesteld. Daarna zal het bedrijfsleven worden uitgenodigd relevante projecten als referentieopdracht aan te leveren.

Consortium Beroepsonderwijs en Concreet Onderwijsproducten zullen op basis van al deze input komen met een voorstel voor een nieuwe set referentieopdrachten.

Feedback vanuit het land
In september 2018 organiseren we een dag voor alle betrokkenen uit de scholen en het bedrijfsleven met als hoofdthema de feedback op de set referentieprojecten. Met deze set bepalen we gezamenlijk het landelijk niveau voor de examens.

Deze gezamenlijke norm zal zowel examinatoren in de scholen als in het bedrijfsleven veel duidelijkheid verschaffen.

Ambitie
De kennisdeling en informatie-uitwisseling die we opdoen tijdens het ontwikkelen van de referentieopdrachten is een mooie bundeling van krachten. Dit geeft beide organisaties inzicht in mogelijkheden voor verdere samenwerking. Zowel Concreet Onderwijsproducten als Consortium Beroepsonderwijs hebben de ambitie uitgesproken de nieuwe samenwerking als een eerste stap te omarmen en te streven naar meer samenwerking in de toekomst. Uitgangspunt is daarbij ‘verbinden en delen’ om meerwaarde voor het onderwijs te genereren.