Netwerkbijeenkomst Combinatie VP-MZ

Pulicatiedatum 05-04-2018

Als Consortium krijgen wij regelmatig het verzoek om examens te maken voor de combinatie van de opleiding Mbo-verpleegkunde met Maatschappelijke Zorg, niveau 4.

Hierover zijn we in overleg gegaan met de mbo-raad. Zij zouden hierin een rol kunnen spelen, zoals ze dat ook gedaan hebben voor de Combinatie MZ - VZ, niveau 3. Echter de mbo-raad staat op het standpunt dat het aanbieden van een dergelijke combi niet verantwoord is.

In eerste instantie hebben we de vraag vanuit de scholen dan ook niet opgepakt.

Echter, de roep vanuit het werkveld wordt groter en inmiddels zijn een aantal aangesloten scholen dit jaar al gestart met opleiden, anderen gaan komend schooljaar starten.

Het Consortium wil door, voor en met de opleidingen de examens tot stand brengen, om zo in ieder geval landelijk gelijkluidende afspraken te maken en eenduidigheid te bewerkstelligen.

Hiervoor hebben we jullie input nodig. Graag ontvangen we jullie dan ook op onze netwerkbijeenkomst Combinatie VP-MZ.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven.