Aanpassingen examens Z&W serie 2018

Zoals afgesproken, conform onze PDCA cyclus, communiceren we hierbij de aanpassingen, die wij in onze examens serie 2018 zullen doorvoeren. U treft de wijzigingen per dossier in een document. Per 15 augustus zijn de examens serie 2018 beschikbaar in Digibib.

De wijzigingen in de examenvormen voor de serie 2018 hebben we reeds gecommuniceerd op 5 maart j.l., zodat u de examenregeling eventueel hierop kon aanpassen. (Dit betrof slechts één kleine wijziging in één code van de combi opleiding MZ-VZ)

De examens in de serie 2016 ev blijven ongewijzigd beschikbaar in Digibib. Aan u de keuze met welke serie u wilt werken.

De examens voor onze keuzedelen worden op dit moment nog niet aangepast. Wij verzamelen en bespreken de feedback, die nu binnenkomt. De aanpassingen worden volgend schooljaar in onze PDCA cyclus opgenomen.  

Aanpassingen examens n.a.v. feedback:

Meer informatie over de PDCA-cyclus en eerdere wijzigingen vindt u hier.