Consortium en AVG

Pulicatiedatum 11-06-2018

Met ingang van 25 mei 2018 is de huidige Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door Europese privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR).

Per 15 mei hebben het Consortium Beroepsonderwijs en Platform vmbo techniek een toetredingsverklaring ondertekend voor het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen. Door het ondertekenen van het convenant waarborgt Consortium Beroepsonderwijs dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het gebruik van digitale onderwijsmiddelen, waaronder het gebruik van digitale leermiddelen, toetsen, administratie- en informatiesystemen.

Alle bij ons aangesloten scholen die gebruik maken van onze materialen hebben inmiddels van ons een verwerkersovereenkomst ontvangen. Ook zijn er sub-verwerkersovereenkomsten gestuurd naar onze leveranciers van computersystemen die gegevens van studenten verwerken (denk aan Itslearning of de Digibib).

Een privacyprotocol vindt u op onze website www.consortiumbo.nl.