Studenten MBO Zorg & Welzijn voorbereiden op beroepspraktijk

‘Voor studenten MBO Zorg & Welzijn is kennis van het Omaha System essentieel voor een professioneel functioneren in hun toekomstige werkveld!’, aldus het Hoofd Opleidingen van een zorginstelling.

De roep om betere aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de zorgpraktijk klinkt al jaren. Het Consortium Beroepsonderwijs geeft deze aansluiting een extra impuls door de samenwerking met The Competence Group.  Binnen Digibib 2.0 kan de school kiezen voor de aanschaf van ROC Digitaal, het digitale leermateriaal van The Competence Group (TCG). Dit materiaal is gekoppeld aan de kwalificatiedossiers van verschillende Zorg- & Welzijn-opleidingen. Nieuwsgierig geworden? Klik dan hier.

ROC Digitaal: OMAHA System en EPD’s
Voor de training van studenten Zorg & Welzijn op de systematiek en de werkmethode van het Omaha System zijn vanuit ROC Digitaal verschillende digitale lespakketten beschikbaar. De e-learning-modules in deze pakketten bestaan onder andere uit theorie en test-jezelf onderdelen. Daarnaast bevatten deze modules interactieve simulaties van veelgebruikte EPD’s in zorginstellingen. De studenten kunnen deze modules tevens als naslag blijven gebruiken. Docenten kunnen deze modules als verdieping op de lesstof inzetten. Hieronder ziet u een voorbeeld van een lespakket.
Klik hier voor een preview.

Pakket L: 1 jaar toegang inclusief boek ‘Handreiking OMAHA System (naslag)’
•  Werken met het Omaha System (intramuraal en extramuraal)
•  Zorgplan maken volgens het Omaha System
•  Rapporteren volgens het Omaha System
•  Het Omaha System in ONS (EPD van Nedap)
•  Het Omaha System in mijnCaress (EPD van PinkRoccade Healthcare)
•  Het OMAHA System in Careassist (EPD van Itension)
•  HiX (EPD van ChipSoft)
•  Xcare (EPD van Nexus Nederland)
•  Nanda NIC NOC in ONS

Meer informatie
Neem contact op met Michel Spijkerman van TCG, telefoon (030) 256 56 25. Liever eerst schriftelijke informatie? Bestel dan de brochure via het contactformulier op de website van TCG, onder vermelding van ‘Brochure ROC Digitaal’. De brochure wordt u dan zonder kosten toegestuurd.

Overzicht pakketten van The Competence Groep