Projectwijzers voor Commercieel Technicus: doet u mee?

Pulicatiedatum 03-07-2018

Op dit moment hebben wij alleen voor het eerste leerjaar Commercieel Technicus digitale projectwijzers beschikbaar. Dit ontwikkelgerichte materiaal is vorig jaar samen met Mondriaan en Albeda ontwikkeld. Helaas was het toen niet mogelijk om ook voor de overige leerjaren te ontwikkelen. Ondertussen krijgen we opnieuw vragen van scholen naar projectwijzers voor Commercieel technicus. Graag zouden wij een bijeenkomst organiseren met scholen die hiervoor belangstelling hebben en docenten kunnen leveren die willen bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van deze projectwijzers. In gezamenlijkheid moet het toch mogelijk zijn om ook voor een kleine opleiding als Commercieel Technicus goede lesmaterialen te ontwikkelen.

Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u reageren naar Cees Bak, Consulent Beroepsonderwijs.