Gecertificeerd examenleverancier

Pulicatiedatum 12-07-2018

Vol trots melden wij u dat wij ons gecertificeerd examenleverancier mogen noemen. De afgelopen weken zijn door Hobéon zowel onze examens als de constructieprocessen beoordeeld aan de hand van de vastgestelde norm. 

"Het Consortium Beroepsonderwijs voldoet aan de organisatie-eisen en proceseisen uit de norm valide exameninstrumenten. De inhoudelijke en toetstechnische auditoren stellen vast dat de exameninstrumenten van het Consortium Beroepsonderwijs voldoen aan de producteisen uit de norm valide exameninstrumenten. Voor alle exameninstrumenten geldt dat deze de betreffende kwalificaties voor 100% dekken.
Op basis van de organisatie-audit en productaudit adviseert het auditteam de certificatiecommissie om het Consortium Beroepsonderwijs te certificeren op basis van de norm valide exameninstrumenten mbo. De certificering geldt voor alle exameninstrumenten van het Consortium beroepsonderwijs."
(Uit: Beoordelingsrapport Hobéon)

Hobeon certificaat Michel - Marvin

Het Consortium levert examens voor Zorg, Welzijn, AG, Creatieve Industrie, Laboratoriumtechniek, Bouw en Infra en verschillende keuzedelen

Certificaat Validering examens MBO

certificaat_Hobeon