Informatie vanuit de ontwikkelgroep Laboratoriumtechniek

Pulicatiedatum 24-07-2018

Lees hier de laatste berichten voor de zomervakantie van 2018

Inhoudsopgave:

  • Data landelijke tweedaagse Laboratoriumtechniek bekend
  • Gecertificeerd examenleverancier
  • Stand van zaken examens voor beroepsgerichte keuzedelen
  • Toegang tot de examenbank van keuzedelen
  • Informatie over het gesimuleerd op school uitvoeren van keuzedeel-examens
  • Portfolio examen voor keuzedeel Voorbereiding doorstroom analisten
  • Keuzedeel-examen Laboratorium-rekenen en wiskunde
  • Ontwikkelen filmmateriaal ten behoeve van de examinatortrainingen Laboratoriumtechniek
  • Stand van zaken ontwikkelgerichte arrangementen en projectwijzers
  • Activiteiten ontwikkel- en constructiegroep