Nieuws Zorg & Welzijn 2018

Het resultaat van een jaar hard werken door de ontwikkelgroepen is in de zomervakantie zichtbaar geworden in Digibib.

Digibib heeft een moderner uiterlijk gekregen. Onderstaande verbeteringen zijn doorgevoerd.

Klik hier voor de jaaragenda 2018-2019.
Meer informatie en de inschrijfmogelijkheden vindt u in onze Agenda. 

EXAMENS

 • Voor bijna alle opleidingen is er naast de serie 2016 ev, een serie 2018 geconstrueerd (alleen voor de examens dus). Hierin zijn de verbeteringen verwerkt zoals we die begin juni gecommuniceerd hebben. (In dit nieuwsbericht zijn de wijzigingen terug te vinden.)
 • De examens serie 2018 zijn te vinden in de productcatalogus op een eigen tegel. (herkenbaar aan de toevoeging -2018)
 • Het dossier Servicemedewerker kent alleen een serie 2018.
 • Het dossier Combinatie GPM en SCW kent alleen een serie 2016 ev (omdat er nog geen feedbackronde heeft plaatsgevonden voor dit materiaal).
 • Ook de servicedocumenten bij deze examens zijn aangepast.

OEFENOPDRACHTEN

 • Er is slechts één serie oefenopdrachten beschikbaar, te vinden onder 2016 ev. Deze oefenopdrachten zijn geschikt als voorbereiding op zowel de examens van de serie 2016 ev als de examens van de serie 2018
 • Voor alle opleidingen zijn de oefenopdrachten aangepast, vooral naar aanleiding van uw feedback:
  • De bestaande oefenopdrachten van de dossiers Pedagogisch Werk, Sociaal Werk, Verzorgende-IG, mbo-Verpleegkundige, Maatschappelijke Zorg en combi Maatschappelijke Zorg-Verzorgende-IG zijn herzien en verrijkt. Voor de combi MZ-VZ zijn er nu ook combi A- en B-opdrachten
  • Pedagogisch Werk, Sociaal Werk en Maatschappelijke Zorg hebben nu ook minder complexe oefenopdrachten. Deze zijn toegevoegd als onderdeel van de C-opdracht.
  • De oefenopdrachten van Dienstverlening zijn niet gewijzigd, maar wel verrijkt. De paperbased uitgave van DV (2017) kan dus samen met Digibib gebruikt blijven worden.
  • De oefenopdrachten van Apothekers-, Dokters- en Tandartsassistent zijn inhoudelijk niet gewijzigd. Wel zijn de feedbackcriteria aangepast.
  • Voor Servicemedewerker en Combinatie Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker - Sociaal Cultureel Werker zijn oefenopdrachten ontwikkeld.
 • Het document Werken met oefenopdrachten is aangevuld met o.a. een toelichting voor de docent.

KEUZEDELEN

In het servicedocument keuzedelen zijn de documenten examenplan, examenmatrijs en verantwoordingsdocument aangevuld met de informatie voor de keuzedelen die in het afgelopen jaar zijn ontwikkeld.

Voor alle studenten die een abonnement hebben voor de oefenopdrachten in Digibib zijn er al 8 digitale leermodules beschikbaar binnen Digibib. Studenten kunnen deze toevoegen vanuit de ‘productcatalogus’ aan ‘mijn Digibib’.

Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Klik hier voor een preview.

Het gaat om de volgende modulen:

 • Schoonmaak - basisopleiding (niv 2-3)
 • Schoonmaak - traditioneel (niv 2-3)
 • Schoonmaak en hospitality (niv 2-3)
 • Communicatie in de Zorg (niv 2-3-4) (communicatie AG en Communicatie Welzijn zijn in ontwikkeling)
 • Kwaliteitszorg (niv 3-4)
 • Interdisciplinair werken (niv 3-4)
 • Methodisch werken (niv 3-4)
 • Deskundigheid (niv 3-4)

Heeft u nog inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met de Consulent Beroepsonderwijs in uw regio.

Heeft u vragen over ICT-zaken? Neem dan contact op met de ICT-helpdesk.