Informatie vanuit de ontwikkelgroep Laboratoriumtechniek

Pulicatiedatum 02-10-2018

Op dit moment willen wij u als manager informeren over enkele zaken én over de afspraken die we graag met u willen maken over het gebruik van de Digib.

Inhoud nieuwsbrief 

  • Vaste deskundige contactpersoon ICT
  • Eventueel aanmelden voor pilot digitaal beoordelen
  • Deskundigheid examinatoren docententeam
  • Normering Goed per werkproces
  • Vaststellingsdocumenten keuzedelen
  • Co-creatie nieuwe examens beroepsgerichte keuzedelen laboratoriumtechniek

Klik hier voor de nieuwsbrief.