Afscheid Manager Techniek

Pulicatiedatum 09-01-2019

Het jaar 2019 start voor ons met het afscheid van Anita van Beek als Manager Techniek bij het Consortium Beroepsonderwijs. De afgelopen 3,5 jaar was zij ons gezicht voor techniek en velen van u hebben haar ontmoet. Onder haar bezielende leiding is het aanbod van onderwijsmaterialen en examens voor de beroepsopleidingen binnen techniek flink uitgebreid en zijn de contacten met scholen en bedrijfsleven verder versterkt. Daarnaast heeft zij een belangrijke rol gespeeld in onze interne samenwerking en in de afstemming tussen vmbo techniek en mbo techniek.

We kunnen trots zijn op hetgeen er binnen onze kolom Techniek de afgelopen jaren is bereikt.

Vanaf deze plaats wil Anita u allen bedanken, als participerende school of als samenwerkingspartner, voor de fijne contacten en de goede samenwerking. Zij gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging en hoopt u in de toekomst wederom te ontmoeten.

Er wordt een procedure opgestart voor de werving van een nieuwe manager. Tot aan het moment van daadwerkelijke aanstelling van deze manager hebben we Luc Fine bereid gevonden de taken van de manager Techniek waar te nemen.