Word vriend van (v)mbo techniek!

Het Platform vmbo Techniek creëert i.s.m. Stichting Consortium Beroepsonderwijs een unieke landelijke en regionale samenwerking tussen het technische vmbo, mbo en bedrijfsleven!

In maart hebben zich de volgende vrienden gemeld:

  • Simac (zilver)
  • TEB vakschool (goud)
  • RAI-vereniging (goud)
  • AMTC/Flec (goud)
  • TATA-Steel (goud)
  • Techni Science (goud)
     

Vanaf 2019 lanceren wij het Vriend van (v)mbo Techniek-lidmaatschap. Dit lidmaatschap is bedoeld voor alle technische bedrijven die deel willen uitmaken van een regionaal en landelijk netwerk van vmbo- en mbo-scholen (docenten en schoolleiders).

Op deze manier verbinden wij het technische vmbo, mbo en bedrijfsleven als platform en netwerkorganisatie!

Wij hebben als Platform vmbo Techniek een website. Bij aanmelding plaatsen we uw bedrijf in onze landkaart (www.vriendvanvmbotechniek.nl) op onze website, waardoor u vindbaar wordt voor vmbo- en mbo-scholen in uw regio.
Ook kunt u ook via onze Consulenten Beroepsonderwijs in contact komen met de juiste contactpersonen bij deze vmbo- en mbo-scholen.

De bijdrage van uw lidmaatschap wordt gebruikt om de kwaliteit van het technisch (v)mbo onderwijs (d.m.v. ondersteuning aan scholen, ontwikkeling van actueel onderwijsmateriaal en professionalisering van docenten) op een hoger peil te krijgen.

Wij zorgen ervoor dat scholen en bedrijven gebruik kunnen maken van dit unieke netwerk.

Welke meerwaarde heeft dit lidmaatschap voor uw bedrijf? Bekijk de bijgevoegde brochure!

Wilt u zich als technisch bedrijf aanmelden?

Neemt u dan contact op met de Consulent Beroepsonderwijs in uw regio of met ons secretariaat platformtechniek@consortiumbo.nl / 033 – 246 04 47