Stichting Praat doorbreekt het zwijgen over kindermishandeling.

Pulicatiedatum 28-01-2019

Stichting Praat is standhouder tijdens onze Landelijke Onderwijsdag Zorg & Welzijn

Stichting Praat doorbreekt het zwijgen over kindermishandeling. Dit doen we door scholing te geven over het signaleren van kindermishandeling aan professionals en vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken.

In ons werk maken we gebruik van ervaringskennis; de geschiedenissen van de ervaringsdeskundigen van Stichting Praat illustreren wat het voor een kind betekent om mishandeld te worden. Maar de geschiedenissen helpen ook om inzicht te krijgen in wat er voor een kind gedaan kan worden.

Naast de scholingsactiviteiten heeft Praat, samen met Spelpartners, een hulpmiddel ontwikkeld om het gesprek over het signaleren van kindermishandeling makkelijker te maken: De Signalenwijzer. Met behulp van de Signalenwijzer komen alle aspecten aan bod die een rol spelen bij het signaleren van kindermishandeling. En met behulp van de Signalenwijzer wordt het signaleren van kindermishandeling teamwork.

Praat geeft ook posters uit die vormen van kindermishandeling onder de aandacht brengen, en we organiseren zogenaamde Vuilewasmanifestaties. Dit zijn openbare bijeenkomsten waarbij een ervaringsdeskundige letterlijk zijn of haar vuile was buiten hangt, en we de aanwezigen uitnodigen om dit zelf ook te doen.

Al onze activiteiten zijn er op gericht om kindermishandeling zichtbaar te maken en het taboe te doorbreken.
Voor meer informatie: www.praatoverkindermishandeling.nl

praat_logo