Zorg voor Beter - Vilans

Pulicatiedatum 29-01-2019

Kennisplein Zorg voor Beter

Ben je op zoek naar lesmateriaal over actuele zorgthema’s voor het mbo- en hbo-onderwijs? Kom dan naar de stand van Zorg voor Beter, het kennisplein voor de ouderenzorg en zorg aan chronisch zieken. Je vindt hier handige kennisbundels, meer dan 200 video’s over de zorg, tools en handreikingen voor praktijkopleiders en docenten om de kwaliteit van de langdurende zorg te verbeteren.
www.zorgvoorbeter.nl/onderwijs