K0118 Verzorgende en verpleegtechnische handelingen niveau 3 en 4

Pulicatiedatum 14-03-2019

Wijziging
Het keuzedeel K0118 Verzorgende en verpleegtechnische handelingen kan ook worden ingezet voor studenten van niveau 4.

Reden
In het keuzedeeldossier wordt alleen verwezen naar niveau 3. Het koppelingsdocument van S-BB geeft aan dat het keuzedeel ook op niveau 4 ingezet kan worden. Op verzoek van scholen is hiernaar gekeken. S-BB meldt dat het koppelingsdocument leidend is in deze. Vandaar dat niveau 4 extra opgenomen is op het voorblad van het examen.

Wanneer u vragen of opmerkingen over deze wijziging hebt wilt u dan contact opnemen met Roel van der Hoek.