K0118 Verzorgende en verpleegtechnische handelingen niveau 3 en 4

Wijziging
Het keuzedeel K0118 Verzorgende en verpleegtechnische handelingen kan ook worden ingezet voor studenten van niveau 4.

Reden
In het keuzedeeldossier wordt alleen verwezen naar niveau 3. Het koppelingsdocument van S-BB geeft aan dat het keuzedeel ook op niveau 4 ingezet kan worden. Op verzoek van scholen is hiernaar gekeken. S-BB meldt dat het koppelingsdocument leidend is in deze. Vandaar dat niveau 4 extra opgenomen is op het voorblad van het examen.

Wanneer u vragen of opmerkingen over deze wijziging hebt wilt u dan contact opnemen met Roel van der Hoek.