Vernieuwd servicedocument uren wet BIG en WEB

Pulicatiedatum 02-04-2019

Vernieuwd Servicedocument - Urennormen Wet BIG en WEB opleiding mbo-verpleegkunde

Dit servicedocument is ontwikkeld in afstemming met het ministerie van OCW en VWS en bedoeld als handvat voor het vormgeven van de opleiding mbo-verpleegkundige. Het servicedocument geeft de zienswijze op de urennormen Wet BIG weer en geeft voorbeelden waarmee de opleiding ingevuld zou kunnen worden. Het is aan de onderwijsinstellingen om de opleiding verpleegkundige op een goede manier vorm te geven.