Informatie Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk 2019

Pulicatiedatum 11-04-2019

Het nieuwe kwalificatiedossier PW 2019 is in januari in werking getreden. Dit betekent dat nieuwe studenten vanaf die datum in het nieuwe KD PW 2019 ingeschreven moeten worden.
Het nieuwe KD kent één wijziging t.o.v. het KD 2015 en dat is de beroepsvereiste voor PMko om vanaf 2023 de mondelinge taalvaardigheden spreken, gesprekken voeren en luisteren te beheersen op niv, 3F zoals bedoeld in het referentiekader taal en rekenen of niv. B2 van het Europese referentiekader.

Nader onderzoek bij de brancheorganisatie IKK, de GGD, CAO kinderopvang FCB en kennispunt MBO leerde ons dat de eisen aan de examens van het generieke deel Nederlands en de examens voor de beroepsvereisten Nederlands identiek zijn.
Daardoor zijn er vier mogelijke routes naar het behalen van het diploma PMko 3:

  • Alle onderdelen van het Generiek deel Nederlands behalen op niv. 3F (generiek deel en beroepsvereisten in één keer behaald)
  • Alle onderdelen van het Generiek deel Nederlands behalen op 3F d.m.v. het keuzedeel Nederlands op 3F (generiek deel en beroepsvereisten in één keer behaald)
  • Het generiek deel Nederlands behalen op niv. 2F daarnaast de mondelinge taalvaardigheden behalen op niv. 3F  (generiek deel en beroepsvereisten los van elkaar behaald)
  • Het generiek deel Nederlands Lezen, luisteren en schrijven behalen op niv. 2F, daarnaast de mondelinge taalvaardigheden generiek en beroepsvereisten behalen op niv. 2F en 3F d.m.v. combi-examens (generiek deel  en beroepsvereisten deels los van elkaar en deels  gecombineerd behaald)

Voor route vier heeft het Consortium contact gezocht met bureau ICE, dat gevalideerde examens Nederlands op alle niveaus levert. Bij de eerste ontmoeting hebben wij ook René Immers, beleidsmedewerker van de MBO-raad uitgenodigd.
Bureau ICE biedt combi-examens spreken en gesprekken voeren, waarbij de student in één examen zowel niv. 2F als 3F aantoont en een los examens luisteren op niv. 3F. Zij kunnen deze examens specifiek richten op de context van de pedagogisch werker, maar daar hangt wel een prijskaartje aan.
René Immers bracht deze optie in het clusteroverleg van de MBO-raad, daar besloot men als ROC’s hierin samen op te trekken. De MBO-raad zal daarom een ontmoeting tussen bureau ICE en de MBO scholen faciliteren. U kunt de uitnodiging hiervoor binnenkort tegemoet zien.

Wij zullen onze examenserie 2018 aanpassen aan deze vereisten, zodat u uw studenten kunt blijven examineren met deze serie. Ook de nieuwe serie 2020 zal natuurlijk aansluiten bij deze vereisten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jenny Jaspers jjaspers@consortiumbo.nl