Handreiking vrijstelling van examinering

Het document ‘Handreiking verlenen van vrijstellingen door examencommissies’ van de MBO-raad  en het document ‘Handreiking verlenen van vrijstelling KD Voorbereiding pabo’ (doorstroom naar pabo) van het Cito zijn toegevoegd aan de toelichting bij het examen Keuzedeel K0974 Voorbereiding pabo.