Verslag Informatiebijeenkomst Regio Noord 2020

Zoals u weet, maken wij geen examens serie 2019. We ontwikkelen de examens serie 2020, gebaseerd op de Norm voor valide examinering en op de (bijgestelde) herziene kwalificatiedossiers.

Tijdens deze bijeenkomst hebben we het nieuwe format voor het examen, gepresenteerd.