Verbeteringen examens en oefenopdrachten serie 2016 en serie 2018

Pulicatiedatum 01-07-2019

In december 2018 is in overleg met alle scholen besloten dat er geen serie 2019 komt.

In de afgelopen maanden zijn via de feedbackknop enkele fouten/onduidelijkheden aangegeven in de examens en in de oefenopdrachten.

Conform onze PDCA-cyclus voeren we op basis hiervan de noodzakelijke verbeteringen door in zowel de serie 2016 als 2018.

Hier vind je het overzicht van alle aanpassingen die bij de start van het schooljaar 2019-2020 zullen zijn doorgevoerd.