Nieuwsbericht Keuzedeel Farmaceutische patiëntenzorg

Het dossier van het keuzedeel FPZ is vervangen door S-BB naar het keuzedeel K1109 Specifieke doelgroepen voor de apothekersassistent. Alleen de titel is gewijzigd, waardoor er geen wijzigingen hebben plaats gevonden in de oefenopdrachten en het examen.

Het keuzedeel K0037 Farmaceutische patiëntenzorg blijft nog wel zichtbaar in de Digibib voor de lopende cohorten.

Bij het examen van het keuzedeel is casuïstiek ontwikkeld, die ingezet kan worden bij de simulatie op school.

Deze casuïstiek bestaat uit tien series met per serie drie medicatieoverzichten voor een medicatiebeoordeling. Hieruit krijgt de kandidaat bij examenopdracht 1, één serie.

Voor opdracht 2 uit het examen is casuïstiek ontwikkeld voor een gesprek naar aanleiding van de eerder uitgevoerde medicatiebeoordeling. Voor elke serie is er een antwoordmodel, met richtlijnen voor de beoordeling. Voor de examinator is een overzicht gemaakt waarin de aandachtspunten per casus zijn gegeven.

Naast de tien series is er ook een algemeen farmacotherapeutisch anamneseformulier ontwikkeld, doch een eigen formulier kan ook ingezet worden.

Voor het laten uitvoeren van het examen op school gelden dezelfde voorwaarden en tips als bij het examen in de beroepspraktijk. Zie hiervoor de toelichting.