Vriend van (v)mbo techniek

De technische sector, in al zijn verscheidenheid, is van groot belang voor Nederland. Techniek behoort tot één van de topsectoren die landelijk gedefinieerd zijn. De sector zorgt voor veel werkgelegenheid en toegevoegde waarde voor de regio’s.

De vraag naar personeel overstijgt echter het aantal studenten dat afstudeert in deze richtingen. Tekorten op de arbeidsmarkt bestaan en worden steeds groter.

Daarnaast verandert de vraag die bedrijven aan (toekomstige) werknemers stellen. Met name op gebied van moderne technieken wordt een hoger niveau gevraagd dan de huidige opleiding biedt.

Kwalitatieve vraagontwikkeling
Naast een kwantitatief vraagstuk heeft de technische sector te maken met een kwalitatieve vraagontwikkeling. Zoals beschreven is de sector sterk in ontwikkeling. Hiervoor worden andere vaardigheden gevraagd van (toekomstige) werknemers. Met name de beroepen op niveau 3 en 4 veranderen. Technologie gaat in hun beroepen een steeds grotere rol spelen. Technologie speelt bijvoorbeeld een grote rol in het besturen van werkprocessen en plannen van resultaten. Kennis van geautomatiseerde processen en systemen en smart technology wordt steeds belangrijker.

In het algemeen worden voor werknemers algemene, beroepen-overstijgende vaardigheden steeds belangrijker, evenals flexibiliteit en een open leerhouding. Het belang van scholing en ontwikkeling neemt toe door de snelle veroudering van kennis en vaardigheden.

In Nederland is onderwijs aanwezig op diverse niveaus. Platform vmbo techniek en Consortium Beroepsonderwijs staan in de onderwijskolom voor vmbo en mbo techniek en hebben een adviserende rol op hoofdthema’s als visie op leren, examinering en sterk techniekonderwijs. Nooit alleen maar altijd met partners uit het bedrijfsleven, branche-organisaties en belangenbehartigers.

Wilt u ook uw bijdrage leveren? Wordt dan Vriend van (v)mbo techniek.

https://bit.ly/2lPD376