Slimmer internet voor beroepsonderwijs

De komst van het internet heeft zonder twijfel de wereld veranderd. Het heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we werken, de manier waarop we omgaan met elkaar, en hoe we toegang hebben tot informatie. In het onderwijs zetten we het internet steeds vaker in als informatiebron. 

Studenten in het beroepsonderwijs krijgen vaak opdrachten als: ‘Zoek informatie over…’ De meeste studenten kiezen voor Google om naar informatie op internet te zoeken.

Bij het gebruiken van Google krijgen student en docent te maken met uitdagingen rondom de relevantie, de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie. De grootste uitdaging vormt het taalniveau van de informatie die gevonden wordt via Google. Naar schatting 75% van online informatie is moeilijk leesbaar voor de (v)mbo-student.

Naast deze inhoudelijke component speelt de ethische overweging of we binnen het onderwijs studenten bloot willen stellen aan een stroom van verleidingen, zoals advertenties, en aan bedrijven die gebruikersdata zien als commerciële handelswaar.

Stichting Consortium Beroepsonderwijs ontwikkelt samen met Wizenoze een internet specifiek voor het beroepsonderwijs. Hierin krijgen studenten toegang tot relevante, betrouwbare, en actuele online informatie voor hun beroepsopleiding, afgestemd op hun eigen taalniveau. Hierdoor zal de door hen opgedane kennis en vaardigheden beter aansluiten op de behoeften in de beroepspraktijk. Mocht u alvast een kijkje willen nemen in deze speciale informatieve zoekmachine voor MBO-studenten Techniek, neem dan contact op via hanna@wizenoze.com

We zijn benieuwd of en hoe u gebruik maakt van internet als bron voor informatie voor uzelf en voor uw studenten. We willen u daarom vragen om een korte enquête (max. 5 minuten) hierover in te vullen.
 
Ga naar de vragenlijst