Nieuws onderhoud- en verbouwbedrijf

Pulicatiedatum 08-10-2019

Productlijn Onderhoud en Verbouw gereed en de laatste nieuwtjes

De ontwikkelgroep Onderhoud en Verbouw is gestopt en wij willen langs deze weg alle mensen bedanken die jarenlang meegewerkt hebben aan de prachtige series met authentieke beroepstaken voor de opleiding. Het succes is duidelijk te zien bij een aantal scholen in de verhoogde instroom en in toenemende student tevredenheid in de onderzoeksrapporten.

De producten:
De reguliere beroeps-projecttaken voor SMG en AVOK zijn gereed. De Defensielijn staat ook klaar voor het bouwen van een FOB.

Netwerkdag:
Vanwege de grote verspreiding over het land van de deelnemende instellingen en de werkdruk van de docenten hebben wij besloten deze periode geen netwerkdag te organiseren.

Er zijn echter wel een aantal nieuwe ontwikkelingen waarvan wij u graag op de hoogte brengen. Hiervoor zullen wij de contactpersonen op jullie scholen benaderen voor een afspraak. Hier kunnen wij mogelijke vragen beantwoorden en een demo van onderstaande nieuwe zaken geven.

Nieuw!
De mogelijkheid om een readerservice in de beroepstaken te bouwen zodat de docenten eigen materiaal in de Digibib kunnen toevoegen.

Een speciale zoekmachine voor het onderwijs waarmee op taalniveau in een beschermde omgeving gezocht kan worden naar vakinformatie. Hier worden op dit moment pilots mee gedraaid.

Via Google-meet kunnen wij ook digitaal op uw school verschijnen voor vragen en demo’s, ook kunnen we hiermee uitwisseling tussen scholen organiseren.

U hoort van ons maar voel u vrij om ons direct te benaderen,

Met vriendelijke groet,

Luc Fine

Ontwikkelgroepleider Onderhoud en Verbouwbedrijf
06-24803866
lfine@consortiumbo.nl