Servicedossiers bij projectwijzers

Pulicatiedatum 08-10-2019

In Digibib van Laboratoriumtechniek, Bouw/Infra en MKE is een servicedossier bij de ontwikkelgerichte producten beschikbaar.

Dit servicedossier bevat achtergrondinformatie die docenten in kunnen zetten om de projectwijzers succesvol te gebruiken. De diverse keuzes die voorafgaand en tijdens de ontwikkeling van de producten door docenten/gebruikers zijn gemaakt worden toegelicht en onderbouwd. Zo krijgt u meer inzicht in opbouw en doel van een projectwijzer.

Dit servicedossier bevat vier thema’s:

Projecttaken staan centraal                                                                   
De ontwikkelgerichte producten worden ontworpen volgens het 4C/ID model. Wat is dat en op welke wijze is dat uitgewerkt in de projecttaken?         
Leerlijnen en rubrics                                                                             
Welke vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten zijn nodig voor de beginnend beroepsbeoefenaar?

Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces             
Leerresultaten verbeteren wanneer studenten zich bewust zijn van hun leerdoelen en er vertrouwen in hebben dat zij in staat zijn om de inspanning te leveren om die leerdoelen te bereiken. Zelfregulatie van het leerproces wordt gestimuleerd in de projectwijzers.

Samenwerkend leren                                                                              
Leren begint pas als je brein gaat werken. Van interactie wordt het brein actief. Dat gebeurt o.a. door studenten kennis en ervaringen te laten uitwisselen in groepen.