Aanpassingen examens keuzedelen

Pulicatiedatum 31-10-2019

Naar aanleiding van feedback vanuit de opleidingen zijn twee keuzedeel examens aangepast. Graag uw aandacht hiervoor.

Keuzedeel: K0055 Internationaal bewustzijn 1
De examenopdracht is aangepast zodat deze beter aansluit op de beoordelingscriteria. Daarvoor is in de examenopdracht toegevoegd dat de kandidaat bij de presentatie gebruik moet maken van een beeld en/of geluidopname.

K1007 Verslavingszorg
Opdracht 2: Het tweede punt “De theorie over de fasen van behandeling” verwijderd. Stond er dubbel in.
Complexiteit: Het laatste zinnetje “Dit kan complex zijn” verwijderd. Dit was overbodig.
Criterium examengesprek: “verklaart gedrag van de cliënt vanuit ontwenningsverschijnselen en/of gebruik van verslavende middelen” vervangen door: “verklaart gedrag van de cliënt vanuit verslavingsproblematiek”. Dit omdat mogelijk de cliënt geen ontwenningsverschijnselen heeft of middelen gebruikt op dat moment, maar wel andere problematiek ervaart.

Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met uw consulent beroepsonderwijs.