Verslag werksessie digitaal examineren SCB (techniek en zorg & welzijn)

Op 3 oktober jongstleden zijn in Nijkerk meer dan 60 examenfunctionarissen van aangesloten opleiders met elkaar in gesprek gegaan over de mogelijkheden en uitdagingen van digitaal examineren.

Frido Pennings startte met een toelichting op de uitgangspunten die het Consortium hanteert bij examinering, gekoppeld aan de eisen vanuit de inspectie.

Hans Winsemius heeft de workflow van digitaal examineren met de groep doorgenomen.

Daarna zijn we in verschillende werktafels aan de slag gegaan rondom diverse vragen.

Hieronder de resultaten.

Gedurende de middag zijn er veel vragen en opmerkingen verzameld op de Parkeerflap, waarvan hier een overzicht.

Het was een erg inspirerende middag, waarbij vooral veel onderlinge uitwisseling heeft plaatsgevonden.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met uw consulent beroepsonderwijs.