Nu ook praktijkopleiders Nova College getraind!

Onlangs zijn een groep enthousiaste praktijkopleiders, verbonden aan het Nova Collega, getraind tot trainer in ‘examineren van gedrag in de beroepspraktijk’ (zie foto).

Het examineren van gedrag van studenten in de beroepssituatie heeft een belangrijke plaats in het examenprogramma bij de opleidingen in het beroepsonderwijs.

In ons nieuwsbericht van 1 oktober jl. las u dat het SCB op verzoek van Nova College en MBO Rijnland een 2 daagse training heeft ontwikkeld met als doel dat docenten en/of praktijkopleiders de examinatoren in de beroepspraktijk kunnen trainen. Zij maken hierbij gebruik van het trainingsinstrumentarium van het Consortium Beroepsonderwijs.

Op de 1e dag van de training staat de eigen rol van examinator in het uitvoeren van een gedragsbeoordeling centraal. Op de 2e dag staat de rol als trainer van een praktijkexaminator in het uitvoeren van een gedragsbeoordeling centraal. Na de training volgen nog 2 begeleide intervisiebijeenkomsten. De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.

Voor meer informatie: Frido Pennings, coördinator Training en Advies fpennings@consortiumbo.nl

Trainers Marian Hoffer en Marcel Polman

Nova Groepsfoto 3