Omzetting van de beoordeling in O-V-G naar een cijfer

Vorig schooljaar is het Consortium aan de slag gegaan met het digitaliseren van de beoordeling van examens. In het schooljaar 2019-2020 zijn verschillende opleidingen gestart met pilots. Gedurende deze pilots hebben we diverse tips en ideeën opgehaald, maar ook een onduidelijkheid ontdekt. 
Het gaat specifiek om de omzetting van een beoordeling op driepuntsschaal O-V-G, naar een cijfer.

Het Consortium levert omzettingstabellen, als service aan de opleidingen. Het is de keuze van de opleiding of en hoe men deze tabel inzet. Men kan er ook voor kiezen een eigen tabel te gebruiken. Bij de diverse domeinen in het Consortium zijn in de loop der tijd verschillende omzettingstabellen in omloop geraakt en ook voor keuzedelen is een tabel (met onvoldoendes) ontwikkeld.
Bij de inrichting van een digitaal systeem is het natuurlijk handig om ook de omzetting naar een cijfer te automatiseren. We hebben daarom gekozen voor één Consortium-brede systematiek.
Consequentie hiervan is dat er (weliswaar kleine) verschillen kunnen ontstaan tussen een beoordeling die op papier is gedaan en een beoordeling die via het digitale systeem is gedaan. Wanneer u werkt met twee groepen in hetzelfde cohort (één digitaal en één analoog) dan wordt mogelijk een verschil zichtbaar.
De verwarring die hierdoor kan ontstaan is niet wenselijk.

We hebben daarom het volgende besloten:
Bij de start van het schooljaar 2020-2021 zijn alle omzettingstabellen (in de servicedocumenten) vervangen door de omzettingstabel in de bijlage, die gelijk is aan de omzetting in het digitale systeem. Dit geldt ook voor keuzedeel-examens, die zijn vanaf september digitaal te beoordelen.

Wij adviseren opleidingen die nu de verschillen constateren in digitaal en paperbased, om beide omzettingen naast elkaar te bekijken en in het voordeel van de student te beslissen.

Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met de Consulenten Beroepsonderwijs in uw regio.