Combi-opleiding Verzorgende-IG en Maatschappelijke Zorg

Beste relatie,

Wijzigingen in het kwalificatiedossier Verzorgende-IG (geldig vanaf 1 augustus 2020) hebben gevolgen voor de dubbelkwalificering. Voor het aanbieden van een combi-opleiding is het voor onderwijsinstellingen van belang om te weten wat de overlap is in de kwalificatie Verzorgende-IG en de kwalificatie Maatschappelijke zorg niveau 3. De MBO Raad biedt een, door de leden van de Btg ZWS vastgesteld, servicedocument aan waarin het volgende is opgenomen:

  • Conclusies vergelijkingen Verzorgende-IG en Maatschappelijke zorg niveau 3
  • Vergelijking Verzorgende-IG (geldig vanaf 01-08-2020) met Begeleider gehandicaptenzorg (geldig vanaf 01-08-2016)
  • Vergelijking Verzorgende -IG (geldig vanaf 01-08-2020) en Maatschappelijke zorg met Begeleider specifieke doelgroepen (geldig vanaf 01-08-2016)
  • Vergelijking Verzorgende-IG (geldig vanaf 01-08-2020) met Begeleider gehandicaptenzorg (geldig vanaf 01-08-2016) en Begeleider specifieke doelgroepen (geldig vanaf 01-08-2016)

Het Consortium Beroepsonderwijs en Prove2Move hebben beiden besloten om geen aparte examens te gaan ontwikkelen voor deze dubbelkwalificering zoals dit eerder wel is gedaan. Bij de invoering van het kwalificatiedossier Verzorgende-IG, geldig vanaf 1 augustus 2016, werd door de arbeidsmarkt aangegeven dat men het kwalificatiedossier Verzorgende-IG niet voldoende dekkend vond voor het werken in de veranderende beroepspraktijk. Met name het onderdeel begeleiding werd gemist. Op dat moment is de dubbelkwalificering als tijdelijke oplossing ingevoerd.

Het gewijzigde kwalificatiedossier Verzorgende IG (geldig vanaf 1 augustus 2020) dekt wel de vraag van de arbeidsmarkt. Dit maakt dat de tijdelijke oplossing van een dubbelkwalificatie niet meer noodzakelijk is. Ook komt er binnen 2 jaar een gewijzigd kwalificatiedossier voor Maatschappelijke zorg. Er is overleg geweest met de SBB.

Bovenstaande heeft het Consortium Beroepsonderwijs en Prove2Move doen besluiten om geen aparte examens te gaan ontwikkelen voor deze dubbelkwalificering (Verzorgende-IG-nieuw/Maatschappelijke zorg-oud). De ontwikkeling zou onnodige kosten en veel verschillende versies voor diverse cohorten met zich mee brengen. De Inspectie van het Onderwijs is geïnformeerd door de examenleveranciers.

Die onderwijsinstellingen die de dubbelkwalificering wel aan willen blijven bieden, kunnen gebruik maken van het servicedocument van de MBO Raad bij het vormgeven van het onderwijsprogramma en de bestaande examinering. Zij nemen in hun examenregeling hiervoor een verantwoording op.

Het Consortium Beroepsonderwijs en Prove2move zullen ieder een document samenstellen dat u kunt gebruiken om de dekking van het nieuwe dossier VZ-IG te kunnen borgen met de bestaande examens.

Bij vragen kunt u contact opnemen met:

Prove2move HET consortium logo