Lesmodule eenzaamheid ouderen voor studenten zorg en welzijn

Eenzaamheid is een veelvoorkomend probleem onder ouderen. Volgens de RIVM-gezondheidsmonitor kampt 52,5% van de 75 tot 84-jarigen met eenzaamheid. Van de 85-plussers is dat zelfs 62,7%.  Het is dus aannemelijk dat álle zorg- en welzijnsmedewerkers te maken krijgen met oudere cliënten die eenzaam zijn. Door de corona-crisis is eenzaamheid onder ouderen bovendien nog verder toegenomen. Het Consortium Beroepsonderwijs gaat daarom i.s.m. Bureau Over-ons een lesmodule ontwikkelen over eenzaamheid bij zorgvragers.
Meer informatie vindt u op de website: www.over-ons.nl.

Leeropbrengst

Studenten die de module volgen, hebben aan het einde daarvan meer kennis over eenzaamheid, weten eenzaamheid beter te herkennen en er adequater mee om te gaan. De lesmodule zoekt aansluiting bij de kwalificatie-eisen in het generieke basisdeel van de opleiding te weten: loopbaan en burgerschap, in het bijzonder de sociaalmaatschappelijke dimensie en de dimensie vitaal burgerschap. Onderdeel van de module is de aanzet tot handleiding voor docenten en stagebegeleiders van zorgorganisaties.  

De lesmodule bestaat uit 6 lessen en is bedoeld voor studenten van de opleidingen Mbo Verpleegkunde, Verzorgende IG, Sociaal werk, Dienstverlening en Maatschappelijke Zorg. De opgedane kennis wordt tijdens de stage toegepast. Elke stagiaire bereikt minimaal één oudere. De materialen zijn met ingang van komend schooljaar beschikbaar.

Actueel

De module wordt ontwikkeld met een subsidie van ZonMw. In deze fase wordt een aanzet opgeleverd voor een landelijk bruikbare onderwijsmodule. Bij de module hoort een handleiding die docenten en stagebegeleiders in staat stelt de materialen te gebruiken. Graag bieden wij  Mbo-opleidingen in Zorg en Welzijn de gelegenheid om de lesmodule te gebruiken. Door deel te nemen aan deze testfase biedt u uw studenten onderwijs op een uiterst actueel en relevant maatschappelijk thema dat momenteel nog onderbelicht is in de opleiding.

We vragen u na afloop een korte vragenlijst in te vullen. Voor informatie neem contact op met rbakker@consortiumbo.nl