Nieuwsbericht n.a.v. satellietbijeenkomst ZW 12-mei 2020

Beste collega,

Fijn dat u in deze bijzondere tijden opnieuw ruimte heeft gemaakt om, online, met ons mee te denken.

Hartelijk dank voor uw inzet en input voor de examens van de serie 2020.

Hier vindt u per kwalificatiedossier de feedback op de aangeboden concept-examens en onze acties daarop.

Wij zijn blij met uw input en de betrokkenheid waarmee dit is gedaan.

De meeste verbetervoorstellen kunnen worden opgenomen, wanneer dit niet het geval is dan wordt dit uitgelegd.

Mede namens de (kern)constructeurs,

Regiegroep Zorg en Welzijn: Ingrid Kolen, Jenny Jaspers, Roel van der Hoek en Irma Rabelink.