Uitkomsten Satellietbijeenkomst Kwalificatiedossier Praktijkopleider 2015

Graag koppelen wij de feedback terug die wij hebben mogen ontvangen naar aanleiding van de online satellietbijeenkomst over de praktijkopleider van 11 juni.

Omdat het huidige kwalificatiedossier dateert van 2015 en niet op de onderhoudsagenda voor 2021 staat, is gekeken hoe de nieuw te ontwikkelen examens representatief te laten zijn, aan de huidige context, waarin de praktijkopleider zijn taak en rol uitvoert.

Het concept dekkingsoverzicht en een vragenlijst over de examens voor 2020 en 2021 zijn voorgelegd aan de deelnemers.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Marcel Polman.

Marcel Polman
mpolman@consortiumbo.nl
Tel: 06 57 65 64 14