Nieuws vanuit de ontwikkelgroep Bouw - Infra

De jongste nieuwsbrief, augustus/september 2020, is afgelopen periode naar alle relaties verstuurd. Enkele belangrijke zaken hieruit:

  • Revisie van bestaande projectwijzers op basis van de feedback door de gebruikers
  • Toegevoegd informatie over het actuele thema “milieuprestaties” aan Bouw (taak: duurzame materialen) en Infra (taak: kwaliteitscontroles).
  • Voor de geplande netwerkbijeenkomst van april dit jaar hadden we veel aanmeldingen, waarbij een groot aantal van u zeer geïnteresseerd was in het onderwerp “energieopslag en waterstof” van Solid Power (Jan-Willem Tolkamp). Ook de locatie bij de afdeling pre-fab printen van de firma Bruil viel in de smaak. Dus die willen we zeker nog gaan organiseren en houden u op de hoogte van de datum
  • Dit jaar wordt ons examen Bouw en Infra op basis van praktijkervaringen verder gereviseerd
  • Het Servicedossier, gericht op pedagogisch/didactisch handelen, is aangevuld met een hoofdstuk over LOB en toekomstgericht leren.