Nieuws vanuit de ontwikkelgroep MKE

De jongste nieuwsbrief, augustus/september 2020, is afgelopen periode naar alle relaties verstuurd. Enkele belangrijke zaken hieruit:

  • Smart Technology: veel opleidingen bieden Smart Technology aan. Wij hebben veel materiaal dat hierbij kan worden ingezet. Dit betekent een uitbreiding van onze activiteiten van MKE en daarom is Cees Bak, wellicht bekend als consulent, toegevoegd als Ontwikkelteamleider.
  • Crossover Projectwijzer met BIM. We hebben, in samenwerking met docenten van het  ROC van Amsterdam, een nieuwe Projectwijzer ontwikkeld: Elektrotechniek versie BIM. In deze projectwijzer is het de bedoeling dat studenten inzicht krijgen in het proces waarbij opdrachtgevers, opdrachtnemers, ingenieursbureaus, installateurs, architecten en fabrikanten/leveranciers samenwerken aan de transitie naar “bouwen met BIM”. Ook wijzen we u er nog op dat we ook een compleet Keuzedeel interactief ontwerpen met BIM (K0684) met bijbehorend examen beschikbaar hebben.
  • Het Servicedossier, gericht op pedagogisch/didactisch handelen, is aangevuld met een hoofdstuk over LOB en toekomstgericht leren.