Een nieuwe start

Het nieuwe schooljaar vangt aan in een bizarre periode. Vanaf februari/maart heeft het Coronavirus een enorme impact op ons leven.
Het onderwijs moet noodgedwongen nadenken over de wijze waarop men het onderwijs verzorgt. We zijn allemaal bezig met het zoeken naar een gezonde mix van digitaal en face-to-face.

Binnen het Consortium Beroepsonderwijs en het Platform Techniek hebben we, gezamenlijk met de scholen, de afgelopen maanden hard gewerkt aan het construeren van innovatieve oplossingen voor het vmbo en het mbo.
De reacties van de gebruikers, leerlingen/studenten en docenten, zijn heel enthousiast. Een fijne constatering. Ook de komende tijd gaan we door op de ingeslagen weg. Wij houden u graag op de hoogte via onze sites en de nieuwsbrief.