Uitnodiging om mee te denken met de Commissie Onderwijsbevoegdheden

Jouw stem telt!
Werk jij in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs? Dan hebben we jou nodig! Denk mee met de Commissie Onderwijsbevoegdheden in haar online sessies op 27 oktober van 16.00-17.00 uur en op 30 oktober van 15.00-16.00 uur.

De sessie van 27 oktober a.s. gaat over het idee van een pedagogisch en didactische kern van het beroep van leraar,
die alle leraren bindt, en daardoor bijdraagt aan de herkenbaarheid en toegankelijkheid van het beroep en de mobiliteit
tussen onderwijssectoren.

De sessie van 30 oktober a.s. gaat over het idee dat leraren eenmalig hun bevoegdheid voor het beroep van leraar
behalen en daarmee het beroep van leraar mogen uitoefenen.

Je kunt je direct aanmelden voor een of beide sessies.  Dit kan uitsluitend via de link in de bijgaande uitnodiging.