Nieuwe trainingen

Tijdens het coronatijdperk is het offline trainen niet overal mogelijk. We doen inmiddels ervaring op met het online-trainen, onder andere op basis van de trainingsmenu’s die bij verschillende trainingen over examineren op onze website te vinden zijn.

Daarnaast blijven we actief met het uitbreiden van ons aanbod, passend bij vragen en signalen die wij van u mogen ontvangen.

Onlangs hebben we nieuwe folders gepubliceerd voor:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator training en advies fpennings@consortiumbo.nl