Informatie Zorg en Welzijn ontwikkeljaar 2020-2021

Inmiddels zijn alle examens en oefenopdrachten van de Serie 2020 beschikbaar in Digibib.
Het verantwoordingsdocument wordt voor 1 januari 2021 nog toegevoegd aan het hoofdstuk servicedocumenten. In dit document vindt u dan per kwalificatie de verantwoording van de keuzes bij het construct van het examen serie 2020.
Voor de AG-opleidingen zijn de examens voor de beroepsgerichte keuzedelen opgeleverd. Klik hier voor het overzicht. 

Ontwikkelagenda 2020-2021 

1. Construeren van exameninstrumenten voor de nieuwe dossiers van:

 • Pedagogisch Werk 
 • STeAG
  • Apothekersassistent
  • Doktersassistent
  • Tandartsassistent
 • Her-construct examens keuzedelen
 • Nieuwe keuzedelen (op verzoek en in overleg)

2. Bijbehorende oefenopdrachten bij bovengenoemde examens
3. Completeren en aanvullen van het aanbod kennistoetsing
4. Doorontwikkeling leermodulen

PDCA


 

Planning   

Zoals eerder al gemeld is in de PDCA-cyclus de opleverdatum van nieuwe examenproducten opgeschoven naar 1 mei. Dit om de opleiders meer ruimte te bieden om zich voor te kunnen bereiden op het werken met de nieuwe producten.

Concreet betekent dit: 

 • Verzamelen feedback tot 1 november;
 • Bepalen van de aanpassingen tot 1 januari;
 • Communicatie (verbeteringen in) dekkingsoverzichten en inhoudelijk in februari;
 • Nieuwe versie op 1 mei klaar in de examenbank en in Digibib in een nieuwe serie.

Ook voor de nieuw te ontwikkelen examens serie 2021 (zie boven) geldt de opleverdatum van 1 mei 2021.

Voor de examens van de combiopleidingen OA-GPM en GPM-SW dienen de nieuwe examens serie 2021 als uitgangspunt. Dit betekent dat 1 mei 2021 geen haalbare opleverdatum is. Deze combi-examens zullen dan ook in januari 2022 worden opgeleverd. 

Keuzedelen

Op dit moment is de uitvoerbaarheid van keuzedeelexamens een prominent gespreksonderwerp binnen het mbo (zie bijvoorbeeld info van SBB of de mbo brigade). Voor ons betekent dit ook dat wij, intern en extern, het gesprek voeren over het construeren van uitvoerbare exameninstrumenten. Keuzes die we hierin maken moeten passen bij het principe keuzedelen, de essentie van een keuzedeeldossier én onze uitgangspunten. 
Voor de prioritering stellen we de volgende vragen:

 • Betreft het een keuzedeel(examen) dat een certificaat oplevert?
 • Wordt het keuzedeel veel ingezet door onze aangesloten opleiders?
 • Wat is de essentie van het keuzedeeldossier en is hiervoor een uitvoerbaar exameninstrument te construeren?

Op basis van bovenstaande vragen bekijken we de keuzedelen die in ons portfolio opgenomen is. Het kan ook betekenen dat we besluiten om een keuzedeel niet te construeren of te herzien, omdat het niet aansluit bij de kwaliteitseisen die wij stellen aan onze exameninstrumenten.

Omdat keuzedelen vanaf het cohort 20-21 meetellen voor de zak-slaagbeslissing is het voor opleiders van groot belang opnieuw te kijken naar het aanbod van keuzedelen. Welk keuzedeel aangeboden kan worden aan welke student wordt sterk bepaald door de inhoud, de essentie van het keuzedeel en de afnamecondities voor het examen.

Het is van belang vooraf te bepalen of het examen van het keuzedeel uit te voeren is door de studenten die je dit keuzedeel laat volgen. De examenopdracht gecombineerd met de afnamecondities bepalen of je als student dit keuzedeel kunt kiezen.