Nieuwe lijsten vaardigheden bij examens serie 2020 VZ-IG en mbo-VP.

Mede naar aanleiding van een vraag hebben we op 21-01-2021 de bijlagen bij de examens rondom verpleegtechnische vaardigheden van de opleidingen VZ-IG en mbo-VP vervangen. 

De nieuwe bijlagen “Overzicht verpleegkundige handelingen” zijn gebaseerd op de kwalificatiedossiers 2020 en conform de wet BIG, vastgesteld door de ledenvergadering van de BTG-ZWS (d.d. 18 juni 2020).

In examen 4 van mbo-VP is de tekst van de voorbereidende opdracht hierop aangepast.
In examen 5 van VZ-IG is geen aanpassing nodig.

Heb je nog vragen hierover, neem dan contact op met de consulent beroepsonderwijs in jouw regio.

Met vriendelijke groet
Regiegroep Zorg en Welzijn