Vooruitblik

Beste collega’s, 

De Coronacrisis heeft een grote impact op ons werk. Fysieke bijeenkomsten staan onder zware druk en de digitaliseringsmogelijkheden worden daar waar mogelijk volop gebruikt. Dit alles trekt een zware wissel en we proberen om elkaar hierin zoveel als mogelijk te steunen. 

Veel van onze producten en diensten kennen inmiddels een uitgebalanceerde digitale component en hiermee maken we met elkaar mogelijk wat we een jaar geleden nog voor onmogelijk hielden.

Natuurlijk dwingt de situatie ons ertoe om veranderingen aan te brengen in de manier waarop we onderwijs verzorgen. Het werken met digitaal materiaal ondersteunt de onderwijsprocessen, we doen hier extra ervaring mee op. 

Dit betekent overigens niet dat we vanaf heden alleen nog maar achter de computer kruipen, liever niet zelfs. Digitalisering is een hulpmiddel ten dienste van een interactief proces tussen mensen die in gezamenlijkheid werken aan het vergroten van kennis en vaardigheden. Het hulpmiddel maakt wel meer mogelijk, het is aan ons om de juiste balans te vinden. 

Hiervoor verzamelen we ervaringen en mogelijkheden en trachten zo de juiste mix te vinden. Gelukkig doen we dat niet alleen maar zoeken we contact met elkaar op manieren die nu wel kunnen. We kijken uit naar het moment dat de beperkingen betreffende ontmoetingen eraf gaan. 

We moeten hiervoor nog even geduld bewaren maar er gloort licht aan het einde van de tunnel. 

Met vriendelijke groet, 

Michel Wouters