SAVE THE DATE: DIRECTEURENOVERLEG 16 APRIL 2021

Op vrijdag 16 april 2021 ontmoeten wij u graag (online) om u bij te praten over de actuele ontwikkelingen bij het Consortium
voor Zorg en Welzijn en voor Techniek. 

Deze online-bijeenkomst vindt plaats van 10.00 - 11.30 uur. 
U ontvangt binnenkort een uitnodiging per mail met de link om u aan te melden voor het online-overleg. 

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Michel Wouters, algemeen directeur
Irma Rabelink, manager Zorg & Welzijn
Harald Leeuwis, manager Techniek 

Stichting Consortium Beroepsonderwijs 
Platform vmbo Techniek 
Postbus 2644
3800 GD  Amersfoort
www.consortiumbo.nl 
www.platformvmbotechniek.nl