Doorpakken of pleisters plakken

In de nieuwste MBO krant, maart 2021, is op pagina 10 een bijdrage van directeur Michel Wouters van Consortium Beroepsonderwijs opgenomen. Met de titel 'Doorpakken of pleisters plakken' gaat hij in op de noodzaak van vernieuwing van het (beroeps)onderwijsstelsel. Zodat meer flexibeler en met meer adaptief vermogen het onderwijs tegemoet komt aan nieuwe ontwikkelingen en innovaties op de arbeidsmarkt.

 

MBO krant maart 2021