Assessoren gezocht voor proeven van bekwaamheid Technicus Engineering

Bij mboRijnland moeten tussen nu en de zomervakantie diverse proeven van bekwaamheid worden afgenomen voor de opleiding Technicus Engineering.
Door de coronasituatie is vorig jaar een aantal proeven niet doorgegaan, waardoor dit jaar een stuwmeer aan examenmomenten is ontstaan.

De proeven betreffen vier kerntaken van het kwalificatiedossier:

  • Ontwerpt producten of systemen
  • Bereidt werk voor
  • Begeleidt werk
  • Begeleidt onderhoudswerk

En daarnaast proeven om keuzedelen af te ronden.

Als gevolg van deze situatie zoekt mboRijnland assessoren die als schoolassessor op willen treden.
Zij worden begeleid vanuit het team dat verantwoordelijk is voor de afname van deze proeven.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Pieter Corée, teamleider a.i. MTEC5 via e-mail pcoree@mborijnland.nl.